OBS de Maaskei & BS Kerensheide willen kinderen een plek bieden, waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen, waar oog is voor ieders persoonlijke groei in een veilige, stimulerende omgeving.
In het nieuw te vormen Kindcentrum staan 3 basiselementen centraal: het kind, samenwerking en omgeving. 
Kinderen, ouders en personeel vormen samen een eenheid met een gezamenlijk doel, de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Daarom gaan we samen op weg naar een nieuw Kindcentrum in Stein. 

OBS De Maaskei Stein

logo link website maaskei

 • Aantal leerlingen in 2017
  192
 • Aantal leerlingen in 2020 (prognose)
  166
 • Personeel in 2017
  17

BS Kerensheide

logo link website kerensheide

 • Aantal leerlingen in 2017
  151
 • Aantal leerlingen in 2020 (prognose)
  140
 • Personeel in 2017
  18

Nieuws over onze samenwerking

Lees het laatste nieuws

naar website BS Kerensheide

naar website OBS De Maaskei

naar website Kindante

Op OBS De Maaskei in Stein en BS Kerensheide in Stein worden alle noodzakelijke stappen gezet om te komen tot één Integraal Kindcentrum. 

De scholen worden in één gebouw gehuisvest op het moment dat zij zich ontwikkeld hebben tot één school met één visie en één concept.

Op deze website zullen wij u doorlopend op de hoogte houden over de voortgang op weg naar 'n nieuw Kindcentrum in Stein.

Contact

Voor meer informatie over onze samenwerking kunt u contact opnemen met:

Maurice Schrijen (OBS De Maaskei Stein)

Peter Demandt (BS Kerensheide)

Telefoon

046 433 2938 (Maurice Schrijen)

046 426 0010 (Peter Demandt)

Email

Medezeggenschapsraad

Voorzitter MR OBS de Maaskei:
Johan Kreugel,

Voorzitter MR BS Kerensheide:
Marlies Jager,Bezoekadressen

OBS De Maaskei: Dieterenstraat 2, 6171 JK Stein
 
BS Kerensheide: Langhaagweg 85, 6171 BS Stein

Uw cookies instelling